top of page

Undersøgelser

Konsulenthuset Hope udfører Børne- og ungefaglige undersøgelser i SOS og ICS, i samarbejde med socialrådgiveren på sagen.

 

HOPE arbejder diskret og rapporterer tilbage til rådgiveren i kommunen, hvis  der er et stigende eller faldende bekymrings-niveau.

 

HOPE udfører også strukturerede og ustrukturerede observationer, og udarbejder en rapport med anbefalinger til de videre skridt i sagen. 

mor og barn

Børnefaglige undersøgelser

Børne- og ungefaglige undersøgelser 

Konsulenthuset Hope udfører Børne- og ungefaglige undersøgelser i både SOS og ICS. Hope arbejder målrettet og diskret efter aftale med kommunen og efter sagsbehandlerens vurdering af bekymringsniveauet. 

HOPE rapporter tilbage til kommunen såfremt bekymringsniveauet stiger i undersøgelsesfasen for at give sagsbehandleren mulighed for at revurdere evt. iværksættelse af foranstaltninger, mens undersøgelsen pågår.  

Undersøgelsen gennemgås med sagsbehandleren og overleveringen og formidlingen til familien aftales med sagsbehandleren.

Undersøgelserne kan udarbejdes i kommunens journaliseringssystem.

Udredninger med pædagogiske observationer

Målgruppen er familier med børn og unge, hvor barnet eller den unge vurderes i mistrivsel og fejludvikling eller er truet i sin udvikling. Familierne har ofte multiple og komplekse psykosociale problematikker.

 

Kommunen har ofte formuleret et meget højt bekymrings-niveau og har behov for en udredning af barnets eller den unges udvikling og særlige behov sammenholdt med forældrenes evne til at møde barnets eller den unges særlige behov adækvat.

Gennem strukturerede og ustrukturerede observationer afdækker HOPE forældrenes ressourcer, udfordringer og evne til mentalisering samt barnets eller den unges særlige behov. HOPE vil ligeledes kunne vurdere, om og hvordan forældrene er i stand til at omsætte vejledning og anvisninger i praksis, og hvilken betydning dette kunne have for barnets eller den unges videre udvikling og trivsel.  

Alle observationer samles i en udtalelse, som indeholder en forløbsbeskrivelse og analyse af observationer. Hope vil derudfra vurdere barnets særlige behov sammenholdt med kvaliteten i kontakten og forældrenes evne til at møde barnet relevant og udviklende.

 

Hope arbejder tæt sammen med forvaltningen under forløbet og giver tilbagemeldinger, således at der er klarhed omkring bekymringsniveauet.

Ring uforpligtende på tlf: 42364638 for at drøfte dit behov samt evt. pris og opstart af børnefaglige undersøgelser eller udredninger.

bottom of page