top of page

Reneé Balout 

Socialrådgiver og Familieterapeut 

Velkommen til Konsulenthuset HOPE. Mit navn er Reneé og jeg er grundlægger og indehaver af HOPE. Jeg valgte at oprette konsulenthuset, idet jeg brænder for at arbejde i og med familier i udsatte positioner. Jeg brænder også for at yde råd og vejledning til private, som har brug for en vejviser ind i systemet. 

Mit erfaringsgrundlag bygger på over 20 års socialt- og pædagogisk behandlingsarbejde i forskellige kontekster. Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver og har undervejs i min karriere videreuddannet mig i bl.a. organisationsudvikling og projektledelse samt som Narrativ Familieterapeut.

 

Jeg har flere års erfaring i myndighedsarbejdet, med forebyggende foranstaltninger, udrednings og undersøgelsesarbejde samt anbringelse og hjemgivelse af børn og unge.

Billede hjemmeside .JPG

Særlige kvalifikationer

  • Qua min baggrund taler jeg det arabiske sprog, hvilket kan komme arabisktalende familier til gode i det direkte behandlingsarbejde. Familierne får lov at spejle sig samtidig med, at de kan udnytte dybden i deres eget sprog. Det er min erfaring, at arbejdsalliancen skabes hurtigere og at effekten af behandlingen maksimeres. Det er også min erfaring, at dette kan være med til at afkorte indsatsen i familien. 

  • Jeg har gennem flere års behandlingsarbejde på bl.a. en Familieinstituiton (SEL § 52.3.4) tilegnet mig specialviden om det prænatale arbejde med den gravide mor, for at understøtte relationsdannelsen og senere tilknytningen mellem barnet og moren. Jeg har ydermere særlig viden om spæd- og småbørns udviklingstrin og de deraf følgende behov. Jeg er vant til at arbejde gennem udvikling af forædlreevnen for at skabe trivsel og udvikling for spæd- og småbørn.  

Du er mere end velkommen til at ringe til mig på tlf: 42364638 for at høre mere om HOPE eller for at drøfte, hvordan HOPE kan tilrettelægge hjælp til det, du bøvler med. 

Hope_Illustration.png
bottom of page