top of page

Familierettede indsatser

Konsulenthuset Hope arbejder med barnet og den unge i centrum, hvor indsatserne er skræddersyede til barnets og den unges aktuelle behov og forældrenes ressourcer og udfordringer. Målgruppen er familier med børn og unge, hvor barnet og den unge vurderes i mistrivsel eller er truet i sin udvikling, og hvor forældrene ofte har svære og komplekse psykosociale problematikker. HOPEs forebyggende indsatser kan iværksattes både akut eller som planlagt indsats.​

Baby Hånd

HOPE udfører:

  • Familierettede indsatser 

  • tidlige forebyggende indsatser 

  • Strukturerede og ustrukturerede observationer af samspillet

De familierettede indsatser tager udgangspunkt i at hjælpe forældrene med at skabe struktur, forudsigelighed, ro og sikkerhed for barnet og den unge. HOPE hjælper også forældrene med at engagere sig positivt i samspil med barnet og den unge. 

 

Hvis barnet eller den unge har behov for det, kan HOPE yde kompenserende kontakt og omsorg for barnet eller den unge. 

 

HOPE har en særlig specialisering på spæd og småbørnsområdet med et mangeårigt erfaringsgrundlag og en teoretisk forankring i den neuroaffektive udviklings-psykologi, Signs og Safety samt den systemisk/narrative tilgang.

​Ring uforpligtende på tlf: 42364638 for at drøfte, hvordan HOPE kan tilrettelægge en forebyggende indsats til netop den familie, du arbejder med.

bottom of page