top of page

Samvær

Konsulenthuset HOPE tilbyder støttet og overvåget samvær med barnets behov i centrum. HOPE har fokus på at samarbejde med forældrene om at facilitere et trygt og rart samvær for barnet eller den unge.

Smilende Familie

HOPE har stor erfaring med samvær i komplekse sager og yder støtte og overvågning i alle typer samvær, også søskendesamvær. 

HOPE kan lave pædagogiske observationer af samspillet og komme med anbefalinger af tilrettelæggelsen af samværet ud fra barnets eller den unges perspektiv. HOPE arbejder ligeledes med video, i sager hvor der er behov for en videobaseret tilgang til forældrenes mentalisering af barnet eller den unge. 

HOPE garanterer stabilitet og kvalitet med en respektfuld og anerkendende tilgang til børn, unge og forældrene, både i det skriftlige arbejde og i den direkte borgerkontakt. 

HOPE tilbyder for og eftersamtaler, hvor forældrene tilbydes et refleksivt og udviklende rum.

bottom of page