top of page

Støtte- og kontaktperson

Konsulenthuset HOPE yder socialpædagogisk bistand, som består af en række forskellige typer af hjælp og støtte i forhold til forskellige opgaver, børn, unge og voksne med handicap eller særlige sociale problemer ikke selv kan klare.

HOPE yder socialpædagogisk bistand, når der er behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til vedligeholdelse eller udvikling af færdigheder, så man kan leve sit liv så selvstændigt som muligt.

Den socialpædagogiske bistand kan bestå af rådgivning, som er forebyggende og støttende i forhold til sociale, praktiske og personlige aspekter af den enkeltes liv.

Socialpædagogisk bistand kan også omfatte støtte, herunder ledsagelse, i forbindelse med fx fritids- og kulturaktiviteter.

Mor og barn

HOPE tilbyder støtte-kontaktforløb til: 

  • forældre med anbragte børn og unge 

  • børn og unge op til det fyldte 23. år 

  • socialt udsatte og isolerede borgere i alderen 18-70 år jf. Servicelovens § 85.

bottom of page