top of page

Privat socialrådgivning

Hope tilbyder privat socialrådgivning, samt personlig støtte og coaching i sociale sager, bl.a. i sager indenfor familie- og handicapområdet, fx vedr. særlig støtte til børn og unge samt anbringelsessager.

Udfyldning af formular

HOPE udfører...

Privat socialrådgivning: HOPE hjælper dig med din sag hos kommunen og Familierets-huset. Vi tilbyder at indgå som din partsrepræsentant *), så vi kan repræsentere dig og agere på vegne af dig, eksempelvis ringe til kommunen og deltage aktivt i møder for at varetage dig og dine rettigheder.

Privat familierådgivning: 

Privat Familierådgivning er til dig, der oplever udfordringer i form af konflikter i familien eller hvor du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling. Hope kan hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan hjælpe dit barn og hvordan du skaber et hverdagsliv, som favner netop dit barn og familie, uden at du skal have en sag i kommunen. 

Ring uforpligtende på tlf: 42364638 for at drøfte din situation, og hvordan vi bedst muligt samarbejder for at hjælpe dig videre med det, du bøvler med. 

*) Som partsrepræsentant giver du HOPE handleret i forhold til din sag. Det vil sige, at vi varetager interesserne omkring din verserende sag hos kommunen. Vi handler på dine vegne, fx indhenter vi sagsakter, klager over afgørelser m.v.

bottom of page